✔ Fact checked

Eiceldonatie en de
8 meest voorkomende
twijfels

innestelingsbloeding

Eiceldonatie is een vruchtbaarheidsbehandeling die heel gebruikelijk is in centra voor geassisteerde voortplanting. De oorzaak hiervan is dat er steeds meer vrouwen zijn die besluiten moeder te willen worden vanaf 40 jaar, een leeftijd die gepaard gaat met een afname van de eicelreserve en een verslechtering van de kwaliteit van de eicellen.

Dit betekent dat veel van deze vrouwen terugvallen op een eiceldonatiebehandeling, waarbij een donoreicel wordt gebruikt om een zwangerschap te bereiken.

Bij een behandeling met eiceldonatie spelen de emoties een belangrijke rol in het proces en bij het managen van verwachtingen. Bij Vida Fertility Institute krijgen we veel vragen over zowel het proces vóór de behandeling met de donorcellen, als over de latere fases waarin de zwangerschap is bereikt. In dit artikel hebben we de meest gestelde vragen verzameld om u te helpen bij uw beslissing of u een IVF behandeling met eiceldonatie wilt ondergaan.

blog-interior
blog-ejemplo2

Wanneer is het raadzaam om te kiezen voor een behandeling met eiceldonatie?

Over het algemeen is leeftijd één van de gemeenschappelijke factoren bij patiënten die kiezen voor een behandeling met gedoneerde eicellen.

We weten dat vanaf de leeftijd van 38 jaar niet alleen de kwantiteit van de eicellen afneemt, maar ook de kwaliteit achteruitgaat. Vanaf de leeftijd van 40 jaar verslechtert de situatie aanzienlijk.

Maar er zijn ook nog andere redenen om voor eiceldonatie te kiezen: vroegtijdig falen van de eierstokken, afwezigheid van de eierstokken, verlies van de eierstokfunctie door behandeling van kanker of het risico op overdracht van genetische afwijkingen bij gebruik van eigen eicellen. Dit zijn allemaal redenen voor het ondergaan van een vruchtbaarheidsbehandeling met eiceldonatie.

Hoe wordt de donor geselecteerd?

De eiceldonor wordt geselecteerd op basis van haar fysieke kenmerken en bloedgroep. Bij Vida is onze donorafdeling verantwoordelijk voor het toewijzen van de juiste donor aan de ontvangende patiënt, wat algemeen bekend staat als “matching”.

Voordat deze toewijzing plaatsvindt, zijn de donorkandidaten door onze specialisten geëvalueerd. We moeten namelijk medische en gynaecologische onderzoeken uitvoeren, door middel van bloedonderzoek en echografieën.

Deze testen helpen ons bij het onderzoeken van eventuele genetische problemen die door de donor op de toekomstige baby zouden kunnen worden overgedragen. Dit geldt overigens ook voor infectieziekten zoals HIV en verschillende soorten hepatitis. Ten slotte wordt er de eicelreserve en de algemene vruchtbaarheidsgraad vastgesteld. Dit alles is noodzakelijk om te kunnen nagaan of de donor geschikt is voor de eiceldonatie.

Daarnaast voeren we een psychologische beoordeling uit om zo psychische aandoeningen uit te sluiten, en om te bepalen of de donor zich bewust is van het proces en de gevolgen die daarbij horen. Zodra de voorafgaande beoordeling succesvol is voltooid, zal de kandidate donor kunnen worden in onze Vida-kliniek.

blog-ejemplo3

Zal ik de identiteit van de donor weten?

De Spaanse wet vereist dat eiceldonatie anoniem is, waardoor het niet mogelijk is om de identiteit van de eiceldonor te weten te komen. Andersom geldt dat overigens ook; de donor zal geen informatie krijgen over de ontvanger of de toekomstige baby, zij zal zelfs niet het resultaat van de eicelbehandeling weten.

Hoe lang moet ik wachten om met de behandeling te starten?

Hoe ziet mijn behandeling met eiceldonatie eruit?

Technisch gezien is er geen wachtlijst, noch voor het begin van de eiceldonatiebehandeling noch voor de toewijzing van de donor.

Bij Vida Fertilty wordt alles aangepast aan het schema van de ontvanger, haar beschikbaarheid en de medicatie voor de terugplaatsing van het embryo. Van daaruit passen we de timing van de rest van de stappen aan, om zo de donor met de ontvanger te synchroniseren.

De behandeling is eenvoudig, want het bestaat uit het voorbereiden van de baarmoeder van de ontvangende vrouw, om zo het embryo te kunnen ontvangen en de kansen op innesteling te vergroten

De behandeling duurt ongeveer 10 dagen. Voor patiënten die niet in Spanje wonen, is het mogelijk om de eicelbehandeling vanuit hun eigen land te volgen zonder naar de kliniek te hoeven reizen.

Bij Vida hebben we een afdeling patiëntenzorg, die gespecialiseerd is in internationale patiënten die niet in Spanje wonen. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor het toezien van de resultaten van de echografieën en analytische tests, om zo ervoor te zorgen dat alles klaar is voor de dag waarop het embryo wordt teruggeplaatst. Dit alles doen we om onnodige reizen te voorkomen en op die manier de behandeling zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Pregnancy guarantees ED

Welk succespercentage heeft een behandeling met eiceldonatie?

In onze vruchtbaarheidskliniek Vida bereiken we een succespercentage van meer dan 72% bij de eerste poging met een eiceldonatiebehandeling.

We plaatsen alleen embryo’s terug in het blastocystestadium. Dit wil zeggen dat we alleen embryo’s terugplaatsen op dag 5 of 6 van de ontwikkeling, wat ons in staat stelt om de embryo’s gedurende voldoende tijd kunnen volgen.

Op die manier kunnen we waardevolle informatie verzamelen over hun morfologie en andere eigenschappen met één doel: het beste embryo selecteren. We garanderen daarom blastocysten in al onze eiceldonatiebehandelingen. Alleen op die manier kunnen we verzekeren dat we een reële kans op zwangerschap bieden.

Wanneer weet ik of ik zwanger ben?

Ongeveer 10 dagen na de terugplaatsing van het embryo, zult u een zwangerschapstest kunnen doen via het bloed. In de regel raden we een bloedtest aan, ook wel bekend als de “bèta”, omdat dit de beste manier is om het niveau van het hCG hormoon te meten.

Dit hormoon is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de zwangerschap, en daarom geeft het niveau een indicatie van de levensvatbaarheid hiervan. De aanwezigheid van het hormoon zal namelijk exponentieel toenemen naarmate er meer dagen voorbijgaan na de terugplaatsing van het embryo.

blog-ejemplo3

Lichamelijke gelijkenis: zal het kindje op me lijken en als het mijne voelen?

Zoals we aan het begin van dit artikel al zeiden, ontstaan er niet alleen twijfels aan het begin van de behandeling maar ook tijdens de zwangerschap zelf. Het is volkomen normaal om vraagtekens te zetten bij alles wat nog komen gaat, en om situaties voor te stellen die zich nog niet hebben voorgedaan en hier iets bij te voelen.

Onze ervaring heeft ons echter geleerd dat deze gevoelens bij alle moeders verdwijnen zodra de baby geboren wordt. Op dat moment gaan alle twijfels naar de achtergrond en concentreren we ons op de ervaring van het moederschap.

We zijn ons er echter van bewust dat de genetica een rol speelt. Het feit dat je geen moederlijke genen bijdraagt, kan ertoe leiden dat je je afvraagt hoe je toekomstige kindje zal worden en wat je rol in het erfelijke gedeelte is.

Dit is waar epigenetica een belangrijke rol speelt. Het gaat namelijk niet alleen op de genen zelf, maar ook op de manier waarop deze genen tot uitdrukking worden gebracht in de milieu- en culturele invloeden waaraan ze worden blootgesteld.

Epigenetica is een Grieks woord waarvan de betekenis letterlijk is: boven (epi) het genoom (genetische samenstelling) staan. We kunnen daarom niet bepalen wie we zijn op basis van alleen de samenstelling van ons DNA. Er zijn epigenetische kenmerken die zeer relevant zijn in de vroege stadia van de menselijke ontwikkeling, zoals de zwangerschap en kinderjaren.

Daarbij komt ook nog de invloed die de gezinskwaliteit, en in het bijzonder de moederlijke band, zullen hebben.

In de loop van het leven van uw baby zullen er veel factoren zijn die zijn of haar uiterlijk, karakter en waarden bepalen. U zult een belangrijk deel uitmaken van ieder van deze stadia, en het kindje za daarom in ontelbaar veel opzichten op u lijken.

Als u twijfels heeft of rechtstreeks met een vruchtbaarheidsspecialist wil praten, neem dan contact met ons op zodat we u verder kunnen helpen.