Kwaliteitspolitiek

VIDA FERTILITY INSTITUTE, als centrum dat gespecialiseerd is in behandelingen met geassisteerde voortplanting, streven wij naar de tevredenheid van onze patiënten en het naleven van alle gezondheidsvoorschriften die op ons van toepassing zijn.

We zijn ons bewust van het belang en de noodzaak van een goede organisatie en een goed beheer van de middelen. We hebben daarom besloten een KWALITEITSBEHEERSYSTEEM te implementeren en te onderhouden op basis van de vereisten van de ISO 9001:2015-norm.

De algemene richtlijnen die de Directie VIDA FERTILITY INSTITUTE heeft opgesteld om het verwezenlijken van de doelstellingen te ontwikkelen, zijn de volgende:

  • Het garanderen van de tevredenheid van onze patiënten en het bieden van een dienstverlening van topkwaliteit, die voldoet aan de behoeften en die gebaseerd is op wetenschappelijke basis, naast het aanbieden van een professionele behandeling die ons hun vertrouwen waardig maakt.
  • Voldoen aan alle eisen van de huidige wetgeving over geassisteerde voortplantingstechnieken, en de aanbevelingen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de Spaanse Vruchtbaarheidsstichting opvolgen.
  • Het naleven van alle nationale en internationale bio-veiligheidsnormen, wettelijke voorschriften en met belanghebbenden overeengekomen voorschriften.
  • Onze installaties zijn uitgerust met de nieuwste technologie op gebied van voortplantingsgeneeskunde, om zo de toepassing van alle mogelijke vorderingen op iedere behandeling te kunnen garanderen.
  • Het voorzien van al onze professionals van alle nodige middelen zodat zij hun taken met de grootst mogelijke efficiëntie kunnen uitvoeren, omdat ons personeel de drijfkracht is achter de kwaliteit van onze dienstverlening.
  • Het behouden van de vertrouwelijkheid bij het gebruik en de opslag van gegevens, informatie en medische geschiedenis van patiënten die gebruik maken van onze diensten.
  • De inzet voor voortdurende vooruitgang van het kwaliteitsbeheersysteem met het doel om de geleverde diensten te verbeteren. We zullen daarom ons personeel aanmoedigen om met ideeën en voorstellen te komen die voor verbetering zorgen.
  • Het ter beschikking stellen van alle middelen die nodig zijn voor het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen en de correcte uitvoering van het kwaliteitsbeheersysteem.
  • Het opzetten van een evaluatie- en vergelijkingssysteem van leveranciers en externe dienstverleners, met het doel de maximale kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen.

 

Dit beleid wordt op alle niveaus van de organisatie begrepen en uitgevoerd, en wordt ter beschikking gesteld voor andere belanghebbenden.

Ondertekend:

Almudena Moreno Edesa

Algemeen Directrice