Wat is de Pre-implantatie
Genetische Test?

PGT (Pre-implantatie Genetische Test) is een selectietechniek die genetische afwijkingen in embryo’s opspoort vóór de terugplaatsing in de baarmoeder. We spreken van PGT-A wanneer het onderzoek op chromosomaal niveau wordt uitgevoerd, en van PGT-M wanneer het een onderzoek is van een specifiek gen.

Voor wie is het geschikt?

De Pre-implantatie Genetische Test kan bij elke behandeling worden uitgevoerd wanneer er levensvatbare embryo’s in het laboratorium zijn. Er zijn echter situaties waarin onze experts specifiek aanraden om PGT toe te passen, om zo de kansen op een succesvol resultaat en de prognose op een goed ontwikkelende zwangerschap te verhogen.

  • Paren met genetische afwijkingen.
  • Afwijkend karyotype bij een van de ouders.
  • Vrouwen boven de 40 jaar, aangezien er een groter risico is op het krijgen van embryo’s met chromosomale afwijkingen.
  • Vrouwen met meerdere gefaalde IVF pogingen.
  • Vrouwen met een geschiedenis van herhaalde miskramen.
  • Afwijkend FISH in spermatozoa.

Ons doel bij Vida Fertility Institute is om effectieve oplossingen te bieden voor alle vruchtbaarheidsproblemen. We geloven dat PGT een van de grootste ontwikkelingen is in geassisteerde voortplanting en een fantastische hulp om het gewenste resultaat te behalen.

Hoe verloopt de procedure van
de Pre-implantatie Genetische Test?

Om de Pre-implantatie Genetische Test uit te voeren, hebben we meerdere cellen nodig van de embryo’s in het blastocystestadium (dag 5 van de ontwikkeling van het embryo). Tijdens de biopsie worden er zo’n 8 cellen verkregen, om zo genoeg genetisch materiaal te hebben voor een betrouwbaar resultaat met betrekking tot de levensvatbaarheid van het embryo.

Na de biopsie worden de embryo’s ingevroren totdat het resultaat van de genetische test bekend is, wat ongeveer 3 tot 4 weken duurt. Met deze resultaten kunnen we met zekerheid zeggen of de embryo’s in staat zullen zijn een zwangerschap tot ontwikkeling te brengen, en de kans op een gezonde baby vergroten. mos saber con certeza si los embriones podrán dar lugar a un embarazo evolutivo y aumentar la probabilidad de que nazca un bebé sano.

De terugplaatsing van deze levensvatbare embryo’s na het resultaat van de genetische test, wordt op een eenvoudige manier uitgevoerd. De baarmoeder van de vrouw wordt hierop voorbereid. De embryo’s die genetische afwijkingen hebben worden vernietigd, om te voorkomen dat er miskramen, innestelingsfalen en de overdracht van genetische ziekten plaatsvinden.

Met het gebruik van deze techniek, verminderen we de wachttijd tot het bereiken van de gewenste zwangerschap. Dit bespaart een hoop stress, die veel patiënten voelen over de haalbaarheid van de zwangerschap. Daarnaast is het een hulpmiddel om het aantal miskramen te voorkomen, en om uit te zoeken wat de redenen voor eerder gefaalde IVF cyclussen zijn, mocht dat van toepassing zijn.