Wat is de genetische
compatibiliteitstest (TCG)?

De genetische compatibiliteitstest (TCG) helpt bij het opsporen van mogelijke genetische mutaties in de partner of de donor van gameten, met het doel om de overdracht van recessieve erfelijke ziekten aan de toekomstige kinderen te voorkomen.

We spreken van recessieve ziekten wanneer twee exemplaren van hetzelfde gen beschadigd zijn (het ene exemplaar wordt door de moeder overgedragen, het andere exemplaar door de vader). Dankzij de genetische compatibiliteitstest kunnen we te weten komen of beide ouders drager zijn van dezelfde afwijking.

Voor wie is het geschikt?

De genetische compatibiliteitstest is voor alle patiënten die deze informatie wensen te weten voordat ze proberen zwanger te raken, of een vruchtbaarheidsbehandeling starten. Naar schatting is ieder mens drager van zo’n 15 genetische afwijkingen, wat in de meerderheid van de gevallen geen ziekte oplevert. Het gaat namelijk om één kopie van het gen. De andere kopie van het gen is normaal, en is daarom genoeg om de ziekte te voorkomen. Dragers van deze mutaties zijn gezond en asymptomatisch, wat het belang van deze test nog extra benadrukt.

De genetische compatibiliteitstest wordt echter vooral aangeraden in de gevallen dat er sprake is van een donatie van gameten (zaad of eicellen). De reden hiervoor is dat de verkregen resultaten in het dragerspaneel kunnen worden gebruikt om tot een betere selectie van donoren te komen, waarbij overlappingen in genetische afwijkingen vermeden worden.

Het uitvoeren van deze test is een volledig persoonlijke beslissing wanneer er geen medische indicatie voor is. Onze experts staan voor u klaar om u alle nodige informatie te bieden die zal bijdragen aan het maken van de beslissing.

Hoe verloopt de procedure van
de genetische compatibiliteitstest?

De procedure van deze test is vrij eenvoudig, omdat het door middel van een bloed- of speekselmonster van de patiënten en/of donoren wordt uitgevoerd. Na het ontvangen van de resultaten van de dragerspanelen, kunnen we de resultaten vergelijken door middel van genetische matching. Vervolgens kan worden bepaald of er risico speelt dat het kind de kans loopt een van de bestudeerde ziekten uit de test op te lopen. Mocht er incompatibiliteit zijn met een partner, dan raden we de pre-implantatie genetische test aan voor de verkregen embryo’s. In het geval er genetische incompatibiliteit is in het geval van behandeling met hulp van een donor, zal het medisch team een andere donor zoeken die wel compatibel is.