Wat is het Witness systeem?

Het Witness systeem is een instrument dat in de laboratoria voor geassisteerde voortplanting van Vida Fertility wordt gebruikt, en wat ons in staat stelt al het biologische materiaal van iedere patiënt (eicellen, zaadcellen en embryo’s) te controleren en traceren.

De invoering van dit objectieve en veilige systeem helpt ons om elke mogelijke verwarring die tijdens de behandeling van het materiaal zou kunnen ontstaan, te voorkomen.

Voor wie is het Witness systeem geschikt?

Al onze patiënten profiteren van dit systeem, dat iedere keer wanneer een monster in onze laboratoria aankomt, wordt gebruikt om alle uit te voeren activiteiten opspoort en controleert.

Bij Vida Fertility hechten we veel waarde aan de veiligheid en het vertrouwen dat onze patiënten in ons hebben, en het Witness systeem helpt erbij om daarin transparantie te bieden

Hoe ziet de procedure van het Witness systeem eruit?

Het Witness systeem houdt monsters van geslachtscellen gecontroleerd en geïdentificeerd, door gebruik van radiofrequentie-identificatie. Alle werkoppervlakken in het laboratorium en de ruimtes van de kliniek bevatten radiofrequentielezers. Aan de start van iedere behandeling ontvangt iedere patiënt een identificatiekaart, wat het startpunt zal zijn voor alle procedures. Deze kaart wordt in de lezers gestoken en zal ons in staat stellen om naar het volgende proces te gaan, enzovoorts.

Wanneer een monster in contact komt met een werkgebied in het laboratorium, zullen de draadloze receptoren automatisch de identiteit van de monsters bevestigen. Op die manier beschikken we over een volledig overzicht van wie, wat, wanneer en waar betrokken is geweest bij de verwerking van de biologische monsters.

In het geval van een toewijzingsfout bij de gameten, zal het Witness systeem een geluidssignaal uitzenden dat waarschuwt voor een verkeerde match of verbindingsfout. Op dat moment wordt de procedure stilgezet, totdat de fout wordt opgelost.

Bij de eicelpunctie en de terugplaatsing van het embryo bijvoorbeeld, steekt de patiënt haar identificatiekaart in de lezer van de operatiekamer, zodat we op het werkoppervlak van het laboratorium de patiënte en haar biologisch materiaal zonder fouten kunnen identificeren.