Endometriale immunologietest

Wat is endometriale immunologie?

De endometriale immunologietest is een techniek waarmee immunologische veranderingen worden opgespoord die de innesteling van het embryo en de toekomstige ontwikkeling hiervan kunnen verhinderen.

Het immuunsysteem van het baarmoederslijmvlies speelt een centrale rol in het proces van innesteling van het embryo en de ontwikkeling van de zwangerschap. Bij zwangerschap moet er daarnaast een verbinding zijn tussen het maternale immuunsysteem en het embryo. Deze moleculaire relatie belemmert de innesteling voor de voortgang van de zwangerschap. Een immuunsysteem dat uit balans is, kan leiden tot mislukte innestelingen en herhaalde miskramen.

Met deze immunologische test kunnen we uitzoeken of er sprake is van functionele storingen in het baarmoederslijmvlies en de aanwezigheid van immuuncellen in het baarmoederslijmvlies vaststellen. Met name NK-cellen (Natural Killers Cells) en hun receptoren (die KIR genoemd worden), herkennen de HLA-C-moleculen en binden zich daaraan. Die laatste zijn verantwoordelijk voor de herkenning tussen eigen en vreemd, en kunnen de afstoting van het embryo veroorzaken.

Voor wie is de endometriale immunologietest geschikt?

De endometriale immunologietest is nuttig in gevallen van IVF, eiceldonatie, embryodonatie en de ROPA methode, waar embryo’s worden teruggeplaatst. Over het algemeen wordt de test aangeraden in de volgende gevallen:

  • Innestelingsfalen in vorige behandelingen met embryo’s van goede kwaliteit.
  • Meermalige miskramen.
  • Onvruchtbaarheid zonder bekende reden.

Aan de hand van een volledig beeld van uw geval, kan het team van Vida Fertility Institute u helpen uit te vinden welke onderzoeken er nodig zijn om uw vruchtbaarheidsproblemen op te lossen. Een endometriale immunologietest kan worden aangevuld met de endometriale ontvankelijkheidstest.

Hoe ziet de procedure van de
endometriale immunologietest eruit?

Deze immunologische test bestaat uit het voorbereiden van het baarmoederslijmvlies van de patiënte, en een biopsie van het endometriumweefsel op een specifiek moment in de cyclus.

Wanneer het monster is verkregen, wordt deze naar het moleculair laboratorium gestuurd. Hier wordt de expressie van de endometriale immuuncellen bestudeerd. Met deze test kunnen we bepalen of het baarmoederslijmvlies klaar is om het embryo te ontvangen, en of deze correct in kan nestelen vanuit immunologisch oogpunt.

De gebruikte techniek is flowcytometrie, waarmee we de toestand van het immuniteitsevenwicht van de patiënt kunnen bepalen. Daarnaast kunnen we beoordelen of immunotherapie nodig is om dit cellulaire evenwicht te herstellen.